Květen 2013

Lycaenops

30. května 2013 v 15:28 | mojeznamkyavatar |  Život před dinosaury
Lycaenops "vlčí tvář" byl masožravý savcovitý plaz. Obýval oblasti dnešní Jihoafrické republiky v geologické periodě Perm. Vzhledem připomínal psa či vlka. Jednalo se o hbitého masožravce, který pravděpodobně lovil ve smečkách. V tlamě měl uloženy dlouhé špičáky, se kterými trhal svou kořist. Popsal jej paleontolog Robert Broom roku 1925.

Paralititan

25. května 2013 v 11:52 | mojeznamkyavatar |  Popisky Dinosaurů
Paralititan "přílivový titán" byl veliký, býložravý sauropod. Obýval oblast dnešního Egypta v geologickém období Křída. Jednalo se o opravdového giganta. Jenom jeho pažní kost (lat. Humerus) dosahovala velikosti 1,69 metrů. On sám dorůstal do velikosti až 30 metrů. Paralititan obýval oblasti společně s obrovskými theropody rodu Carcharodontosaurus a Spinosaurus, jejichž se mohl stát i kořistí. Popsal jej paleontolog Joshua Smith roku 2001.

Kimmerosaurus

21. května 2013 v 17:23 | mojeznamkyavatar |  Mořští ještěři
Kimmerosaurus "ještěr z Kimmeridge" byl veliký, masožravý mořský plaz. Obýval oblast dnešní Velké Británie v geologické periodě Jura. O tomto jistě zajímavém živočichovi mnoho nevíme, jelikož bylo zatím objeveno jenom několik obratlů a lebka. Jeho vzhled si ale můžeme odvodit od jeho známějších příbuzných (například od Plesiosaura). Někteří paleontologové se ale domnívají, že fosilizovaná lebka Kimmerosaura je ve skutečnosti chybějící lebkou od Colymbosaura (taktéž plesiosaurid). Kimmerosaurus byl popsán roku 1981 paleontologem Davidem Brownem.

Projekt-Geologická období země III.-Ordovik

18. května 2013 v 9:45 | mojeznamkyavatar |  Paleontologie obecně
NÁZEV OBDOBÍ: Ordovik

ČASOVÉ ROZMEZÍ: Před 490-435 miliony lety

INFORMACE:

KONTINENTY:Na počátku ordovické periody ležel ještě Gondwanský superkontinent na jihu. Ostatní světadíly byly rozptýleny podél rovníku a postupně se vzdalovaly, jak se oceán Iapetus rozšiřoval. Na konci ordovické periody se opět Gondwana rozpohybovala, což způsobilo dobu ledovou.

PODNEBÍ:Obdobně jako v Prekambriu a Kambriu byla souš pro živočichy neobyvatelnou. Život se však i nadále rozvíjel v mořích a oceánech. Konec Ordoviku byl postižen příchodem kruté doby ledové, která vyhubila 50% druhů živočichů. Oteplilo se až na počátku následujícího silurského období.
ŽIVOČICHOVÉ:Jak již bylo uvedeno výše, souše nebyla stále obyvatelnou. V mořích se však objevily první kostnatí obratlovci-bezčelistní. Velikým rozvojem procházeli i mořští bezobratlí (objevily se například první mechovky a rozvinuli se mlži).
SACABAMBASPIS: Byl jeden z prvních bezčelistnatců. Obýval slané vody, které se rozkládaly na území dnešní Bolívie a Severní Ameriky. Živil se potravou sesbíranou ze dna. Byl zřejmě špatným plavcem, jelikož mu chyběly párové ploutve.
CYCLOPYGE: Velkou zajímavostí na tomto maličkém trilobitovi jsou jeho velké složené oči, které zabírají obě strany hlavového štítu. Tímto se Cyclopyge liší od ostatních trilobitů. Fosilie tohoto živočicha byly nalezeny ve Velké Británii, Francii, Kazachstánu ale i v České republice.
ENDOCERAS: Byl jeden z největších nautiloidních hlavonožců. Byl dlouhý až 9 metrů a byl pravděpodobně obávaným dravcem. Endoceras plaval horizontálně a pohyboval se pomocí prudkého vypuzování vody nálevkovitým hyponymem (obdobně jako dnešní nautiloidi).
ROSTLINY: Před 475 mil.lety se objevily první spóry bezcévnatých rostlin.
Doufám že se vám článek o Ordoviku líbil. Příště se na webu www.blogorgonopsid.blog.cz můžete těšit na popis období Silurského!

Magyarosaurus

11. května 2013 v 20:35 | mojeznamkyavatar |  Popisky Dinosaurů
Magyarosaurus "maďarský ještěr" byl drobný býložravý sauropodní dinosaurus. Obýval oblast dnešního Rumunska v geologické periodě Křída. Magyarosauři "trpěli" ostrovním nanismem. Dospělý jedinec dosahoval délky 6 metrů. Tato jejich velikost byla způsobena tím, že obývali maličký, dnes již zaniklý ostrov Hateg. Byl objeven maďarským paleontologem Franzem Nopcsou, který jej pojmenoval jako Titanosaurus dacus. Toto jméno změnil až paleontolog Friedrich von Huene roku 1932, který jej přejmenoval na Magyarosaura. Magyarosaurus vystupoval například v dokumentu Dinosaur Planet v epizodě Podovy cesty.

Mapusaurus

11. května 2013 v 11:43 | mojeznamkyavatar |  Popisky Dinosaurů
Mapusaurus "zemský ještěr" byl velký masožravý dinosaurus. Obýval oblast dnešní Argentiny v geologickém období Křída. Mapusauři se zřejmě sdružovali do smeček a společně si troufli i na velké sauropody jako byl stotunový Argentinosaurus. Mohl vážit až 5 tun. Popsán byl teprve v roce 2006 paleontology Rodolfem Coriem a Philipem Curriem.

Projekt-Geologická období země I.-Prekambrium

5. května 2013 v 16:33 | mojeznamkyavatar |  Paleontologie obecně
Tento článek je startovním článkem pro projekt, jehož jméno zní "GEOLOGICKÁ OBDOBÍ ZEMĚ". Na tomto projektu spolupracuji jak já tak i blog www.blogorgonopsid.blog.cz. gCílem našeho společného díla je popsat všechna geologická období země, popsat tehdejší kontinenty a ekosystémy. Doufám že se Vám bude naše dílo líbit a bude pro Vás hodnotným zdrojem informací.

NÁZEV OBDOBÍ: Prekambrium

ČASOVÉ ROZMEZÍ: Před 4600 mil. lety - před 542 mil. lety

INFORMACE: KONTINENTY: V Prekambrickém období (rozdělujeme jej ještě na tři menší období: Hadaikum, Archaikum a Proterozoikum) existoval jeden obrovský světadíl, který paleontologové pojmenovali Rodinie. Ta se však na konci Prekambria rozpadla na menší celky (Laurentie, Sibiř, Baltiku či Západní a Východní Gondwanu).

PODNEBÍ: Na Zemi panovalo kruté a nehostinné podnebí. Probíhala masivní vulkanická činnost. Povrch Země byl horký a často roztavený. Kyslík začal být do podnebí uvolňován až po vzniku fotosyntezujících zelených řas (Stromatolity), před 3500 mil. lety.

ŽIVOČICHOVÉ: Jak již bylo napsáno výše, podnebí na Zemi bylo kruté a nehostinné. Prvními živými organismy byly mikroskopické buňky, které dokázaly přežívat v horkých sopečných pramenech. Život se do více viditelných podob začal rozvíjet až na konci Prekambria.

CHARNIA: Byla paleontology nejprve popsána jako řasa, ale dnes je považována za živočicha příbuzného k perovníkům. Jiní odborníci se ale domnívají, že Charnia patří do skupiny tzv. "Vendobiont". Charnia připomínala jakýsi list. Byla zřejmě připevněná na mořském dně, kde zachycovala sluneční záření pro fotosyntezující řasy, které ji dávaly zelené zbarvení.

SPRIGGINA: Jedná se o drobného článkovitého živočicha. Čím ale ve skutečnosti Spriggina byla, je záhadou. Někteří se domnívají že to byl ranný trilobit či jakýsi červ. Její zkamenělé pozůstatky byly nalezeny v Austrálii.

Snad se Vám první část našeho seriálu líbila. Pokud ano, tak na příští kambrické období se budete muset podívat na blog Blogorgonopsid.

Coelurus

1. května 2013 v 19:39 | mojeznamkyavatar |  Popisky Dinosaurů
Coelurus "dutý ocas" byl malý bipední masožravý dinosaurus. Obýval oblast USA v geologickém období Jura. Coelurus byl pravděpodobně velmi dobrý běžec. Živil se malým hmyzem a ještěrkami. Po tomto dinosaurovi je pojmenovaná celá skupina (Coelurosauria). Popsal jej paleontolog Othniel Charlesh Marsh roku 1879.